9 października – XVI Dzień Papieski

  • 0

9 października – XVI Dzień Papieski

Category : WYDARZENIA

XVI Dzień Papieski odbędzie się 9 października pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Tego dnia w całym kraju będą organizowane wydarzenia i spotkania przypominające nauczanie świętego Jana Pawła II. Jak co roku zbierane też będą środki finansowe, które wesprą stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dzień wcześniej zostaną rozdane nagrody TOTUS. 

>>Nominacja do nagród TOTUS2016

Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II wiele razy mówił o Miłosierdziu Bożym, odwiedzał też miejsca szczególnie związane z Bożym Miłosierdziem, jak Łagiewniki. Mówił o tym kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, gdzie 23 września zaprezentowano hasło najbliższego Dnia Papieskiego. Kard. Nycz, przywołując słowa Papieża Polaka, by być świadkami Bożego Miłosierdzia, zaznaczał, że w świadectwie zawiera się zarówno głoszenie, jak i czynienie miłosierdzia. Zachęcił do wsparcia żywego pomnika Jana Pawła II, jakim są stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Będzie to można zrobić od 2 do 22 października podczas publicznej kwesty na ulicach miast. Z kolei 9 października odbywać się będzie zbiórka przykościelna. Fundację będzie można wesprzeć również dzięki akcji SMS-owej od 15 września do 30 października, wysyłając SMS o treści „POMOC” pod numer 74 265 (koszt 4,92 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer 704 407 401 (koszt 4,99 zł z VAT).

W wigilię Dnia Papieskiego, 8 października, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, wręczone zostaną przyznawane co roku przez Fundację nagrody TOTUS. Prestiżowe „katolickie noble” mają uhonorować osoby i instytucje, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Świętego Jana Pawła II.

***

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana do życia w 2000 r. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża Polaka i wspieranie przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka.

Zobacz też: Nowa strona internetowa Fundacji


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi