Zmarł śp. ksiądz dr Adam Dzióba proboszcz parafii w Krasnem

  • 0

Zmarł śp. ksiądz dr Adam Dzióba proboszcz parafii w Krasnem

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. księdza dr Adama Dzióba proboszcz parafii Krasne p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prosimy o modlitwę w jego intencji.

W dniu 12 września 2020 r. w wieku 54 lat, mając 29 lat kapłaństwa zmarł śp. Ksiądz Kanonik dr Adam Dzióba, długoletni proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem. Eksporta odbędzie się w środę, 16 września br. o godz. 18 do kościoła parafialnego w Krasnem. Przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Jan Wątroba. Natomiast pogrzeb odbędzie się w czwartek, 17 września br. o godz. 15 w rodzinnej parafii Zmarłego pw. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy k/ Kolbuszowej (diecezja sandomierska). Przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Edward Białogłowski.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ks. dr Adam Dzióba miał 54 lata pochodził z Lipnicy. W 1985 r. zdał maturę w kolbuszowskim LO. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu, 15.06.1991 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Na początku lat 90′ pracował w parafii pw. św. Rocha w Słocinie. Jako doktor nauk teologicznych, specjalizował się w teologii pastoralnej. W latach 1997 – 2008, był katechetą w Załężu. Przez wiele lat pełnił funkcję Duszpasterza Rodzin Diecezji Rzeszowskiej.
Proboszczem w Krasnem był od 2010 roku


Ksiądz Kanonik dr Adam Dzióba, urodził się 28 stycznia 1966 r. w Lipnicy k/Kolbuszowej jako syn Bolesława i Anny Tęcza. Egzamin dojrzałości złożył w 1985 r. po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 15 czerwca 1991 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

01.07.1991 – 23.08.1994: wikariusz w parafii pw. św. Rocha w Rzeszowie

24.08.1994 – 23.08.1996: student na KUL

24.08.1996 – 23.08.1997: Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i pracownik Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

24.08.1997 – 23.08.2008: Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i katecheta w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Rzeszowie

24.08.2008 – 14.06.2010 – referent Wydziału Rodzinnego

Od 15 czerwca 2010 r. aż do śmierci był proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem.

Ks. Adam Dzióba w 2008 r. uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stopień doktora z teologii pastoralnej. W 2007 r. za ofiarną posługę dla Kościoła i został odznaczony Expositorium Canonicale. Natomiast w roku 2017 otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.


Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

Od 15 sierpnia 2020 r. Matki Boskiej Zielnej w kościele parafialnym Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane o godz. 7:30, 9:30, 11:00, 16:00.

 

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na lipiec 2020 brzmi:Intencja powszechna – Nasze rodziny Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.