Zaproszenie na Konferencję wychowawczą pt. Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…

  • 0

Zaproszenie na Konferencję wychowawczą pt. Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…

Category : Komunikaty Kurii

Chcąc wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów wychowawczych, które pojawiają się w okresie dorastania młodego człowieka, zapraszamy Państwa do uczestnictwa w drugiej części konferencji pt. Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka.

Kontynuując myśl poprzedniego spotkania, kierując się sugestią ze strony Państwa, podejmiemy rozważania w obszarze kolejnych „kluczy”, które są próbą dotarcia do serc buntujących się nastolatków. W tym względzie z pewnością zgadzamy się co do jednej kwestii: każde dziecko jest dobre, choć w trudnym okresie dojrzewania bywa zagubione i dlatego wymaga wsparcia i niezbędnej uwagi. Inicjatywa konferencji podyktowana jest zatem potrzebą budowania dobrych relacji z młodym człowiekiem w rodzinie i szkole; jest formą zwrócenia uwagi na pilną potrzebę integralnej formacji ucznia-wychowanka.

Adresatami konferencji są rodzice; nauczyciele, wychowawcy, katecheci; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły.

Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Download (PDF, 1.04MB)

 

Share Button

Informacje na dziś

Papieska intencja na kwiecień 2019 brzmi:Intencja powszechna: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innym.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie