W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

EWANGELIA 16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.20 Uczcie je zachowywać wszystko, co … Czytaj dalej W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO