Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

  • 0

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Category : Komunikaty Kurii

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi w planie zbawienia człowieka.

Niepokalane poczęcie wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która została zachowana od grzechu pierworodnego. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego.

Prawdę o niepokalanym poczęciu Kościół uroczyście ogłosił jako dogmat wiary w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam następującą formułę: „Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Na zdjęciu figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej przy Rondzie im. abp. I. Tokarczuka w Rzeszowie (fot. T. Nowak)


Przejdź do paska narzędzi