Ogólnopolski Tydzień Biblijny

  • 0

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Category : WYDARZENIA

W dniach od 10 do 16 kwietnia w Kościele obchodzić będziemy Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który zachęca nas do lektury Pisma Świętego. Tegorocznym hasłem całego VIII Tygodnia Biblijnego są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (19,5).

,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością  Chrystusa” – Św. Augustyn

,,Tym, co najbardziej mnie poruszało i pobudzało, było czytanie Biblii, bez której nie potrafiłem się obejść. Pewnymi fragmentami byłem tak pochłonięty, że wydawało mi się, iż słyszę głos wypowiadający słowa, które właśnie czytałem.”  – św. Antoni Maria Claret, XIX w.

,,Człowiek współczesny bowiem bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Ewangelii, aby iść drogami prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju”. – św. Jan Paweł II

,,Biblia zachęca do uwierzenia i zrozumienia, ze szczęściem podstawowym, szczęściem najważniejszym jest istnienie.” – kard. Jean –Marie Lustiger

Warto zajrzeć :
www. biblista.pl
www. twojabiblia.pl
www. biblia.deon.pl


Ograniczenia

Ważne!

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 27 marca do 9 kwietnia 2021 w naszym kościele może przebywać jednocześnie 23 osób pozostali wierni uczestniczą na zewnątrz kościoła 1,5 m odległości od siebie.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą  maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2021 brzmi:Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Przejdź do paska narzędzi