Ogólnopolski Tydzień Biblijny

  • 0

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Category : WYDARZENIA

W dniach od 10 do 16 kwietnia w Kościele obchodzić będziemy Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który zachęca nas do lektury Pisma Świętego. Tegorocznym hasłem całego VIII Tygodnia Biblijnego są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (19,5).

,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością  Chrystusa” – Św. Augustyn

,,Tym, co najbardziej mnie poruszało i pobudzało, było czytanie Biblii, bez której nie potrafiłem się obejść. Pewnymi fragmentami byłem tak pochłonięty, że wydawało mi się, iż słyszę głos wypowiadający słowa, które właśnie czytałem.”  – św. Antoni Maria Claret, XIX w.

,,Człowiek współczesny bowiem bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Ewangelii, aby iść drogami prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju”. – św. Jan Paweł II

,,Biblia zachęca do uwierzenia i zrozumienia, ze szczęściem podstawowym, szczęściem najważniejszym jest istnienie.” – kard. Jean –Marie Lustiger

Warto zajrzeć :
www. biblista.pl
www. twojabiblia.pl
www. biblia.deon.pl


Ograniczenia

W świątyni obowiązuje limit – maks. 75 proc. obłożenia.

Ważne! Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Informacje na dziś

Papieska intencja na wrzeszień 2021 brzmi:Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Przejdź do paska narzędzi