Tydzień Biblijny

  • 0

Tydzień Biblijny

Category : Komunikaty Kurii

W dniu 4 maja o godz. 18.00 w kościele pw. Krzyża Świętego przy ul. 3-go Maja w Rzeszowie będzie miała Msza św. inaugurująca mini maraton czytania Biblii organizowany przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej oraz Katolickie Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy w Rzeszowie. Czytania Pisma św. potrwa do godz. 24.00.

W dniu 5 maja o godz. 9.00 w Katedrze Rzeszowskiej będzie miała miejsce Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego inaugurująca XI Tydzień Biblijny i III Narodowe Czytanie Pisma Św. w Diecezji Rzeszowskiej. Jedenasty Tydzień Biblijny, będziemy przeżywać pod hasłem: „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12), a Narodowe Czytanie Pisma Świętego będzie dotyczyło Ewangelii według św. Jana.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udział w obu wydarzeniach.

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Więcej osób w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.


Od 17 maja 2020 r. liczba uczestników w okresie epidemii (według nowych przepisów rządowych) na Mszy św. w naszym kościele wynosi 46 osób wewnątrz kościoła.
Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie