Triduum Paschalne – dzień pierwszy

  • 0

Triduum Paschalne – dzień pierwszy

Category : Komunikaty Kurii

Triduum Paschalne to trzy dni w roku, które ukazują nam największe tajemnice naszej wiary. Ostatnie chwile życia Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Trwamy w okresie Wielkiego Postu, czasie który przygotowuje nas na te szczególne dni. Triduum Paschalne rozpoczynają Nieszpory Wielkiego Czwartku a kończą Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania. Te trzy święte dni są pełne znaków i symboli. Przez trzy kolejne artykuły będziemy przybliżali sobie każdy z tych świętych dni.

Dzień pierwszy rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej a kończy liturgia Wielkiego Piątku. Jest to pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. W tym dniu gromadzimy się na wieczornej Eucharystii tak jak uczniowie zgromadzili się przy Jezusie w Wieczerniku. Ta wieczorna Eucharystia to pamiątka Ostatniej Wieczerzy. Dwa symbole na które warto zwrócić uwagę tego dnia to baranek i pascha (o nich także mówi Liturgia Słowa). Ewangelia tego dnia skupia się na Chrystusie umywającym uczniom nogi. Cała liturgia tego dnia i jej wszystkie znaki mają uświadomić nam miłość Chrystusa. Wielkoczwartkowa Liturgia kończy przeniesienie Najświętszego Sakramenty do kaplicy Adoracji przy śpiewie pieśni św. Tomasza „sław języku tajemnicę”. Po liturgii obnaża się ołtarz. Adoracja wiernych ma być wyrazem głębokiej modlitwy, czuwania i łączności z Chrystusem. Podczas czuwania rozważamy mękę Chrystusa który cierpiał, był pojmany, więziony i sądzony.

Kolejnym „punktem” pierwszego dnia Triduum jest Liturgia Wielkiego Piątku. Jest to bowiem dzień, kiedy nie sprawuje się Eucharystii tylko samo nabożeństwo. Kapłan wychodzi w ciszy kładąc się krzyżem i modli się w ciszy. Przynosi to zadumę i podkreśla doniosłość wydarzeń, których pamiątkę za chwilę będziemy obchodzić. Cała Liturgia zwraca uwagę na wywyższenie Jezusa na drzewie krzyża. Rozpoczyna się Liturgia Słowa, której centralnym punktem jest Ewangelia św. Jana ukazująca mękę i śmierć Jezusa. Kolejno następuje rozbudowana modlitwa powszechna. Tego dnia ma ona niezwykle podniosły i uroczysty charakter. Kościół w tą modlitwą „ogarnia” wszystkich, tak by wszyscy mogli zaczerpnąć z łaski płynącej z krzyża Chrystusa. Trzecią część liturgii stanowi adoracja krzyża. Symbol krzyża jest w centrum liturgii tego dnia. Kolor w liturgii to kolor czerwony. To kolor męczenników ale także kolor miłości. Podczas Adoracji krzyża kapłan po kolei odsłania fragmenty krzyża intonując wezwanie „oto drzewo krzyża” wierni odpowiadają adorując krzyż. Krzyż to znak zwycięstwa i miłości. Po zakończonej liturgii każdy wierny może adorować krzyż. Adoracja jest wyrazem miłości do Boga, który stając się Człowiekiem odkupił nas od śmierci wiecznej, otworzył nam bramy nieba za cenę Swojej krwi. Kolejno następuje Komunia Święta. Trzeba pamiętać, że tego dnia nie odprawia się Eucharystii. Komunia zostaje więc przyniesiona z Kaplicy Adoracji. Ołtarz na nowo przykryty zostaje obrusem, położone zostają na nim świece. Komunia tego dnia ma szczególny wymiar. Przyjęcie Komunii w tym dniu to nasza zgoda na ogołocenie samego siebie, odarcie z egoizmu. Jest to także wyraz naszej wiary w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Liturgię tego dnia kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Zwyczaj ten jest mocno zakorzeniony w polskiej tradycji religijnej. Przez Adorację Jezusa w Grobie wierni raz jeszcze mogą wyrazić wdzięczność i miłość do Chrystusa. Złożenie Pana do Grobu kończy pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Cdn.

Magdalena Maraj

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Więcej osób w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.


Od 17 maja 2020 r. liczba uczestników w okresie epidemii (według nowych przepisów rządowych) na Mszy św. w naszym kościele wynosi 46 osób wewnątrz kościoła.
Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie