Świąteczne życzenia Księży Biskupów

  • 0

Świąteczne życzenia Księży Biskupów

Category : WYDARZENIA

BozeNarodzenie12

Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom,
A jako człowiek jednym z nas się stałeś;
Oświeć umysły i serca pociągnij
Więzią miłości.
(Liturgia Godzin)
Umiłowani Diecezjanie!

Razem z Wami stajemy z zachwytem i wdzięcznością wobec bezgranicznej miłości Boga i adorujemy „Słowo, które Ciałem się stało”. Narodziny Chrystusa, których pamiątkę świętujemy, są dla nas źródłem radości i nadziei. W najgłębszej swej istocie mówią, że Ten, który przychodzi, jest Bogiem z nami. Betlejem jest znakiem Jego bliskości, czułości i miłosierdzia. Tylko Bóg mógł się tak uniżyć i tak ofiarować, a zarazem tak pociągać, zachwycać i obdarowywać tym, czego najbardziej potrzebujemy. W ten radosny czas spełnia się to, o czym pisał papież Franciszek: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji” (EG nr 1).

W takiej świątecznej atmosferze i w duchowej łączności łamiemy się z Wami białym opłatkiem i składamy serdeczne życzenia. Kierujemy je do osób samotnych i do żyjących w rodzinach; do chorych i do zdrowych; do osób starszych i do młodych; do parafii i działających w nich wspólnot duszpasterskich; wreszcie do osób konsekrowanych, katechetów i wszystkich duszpasterzy. Niech Pan znajdzie w naszych sercach, domach, rodzinach i wspólnotach przestrzeń dla siebie; niech nawraca nasze serca i umysły; niech poszerza wyobraźnię, abyśmy potrafili przyjąć dar Jego miłosierdzia a zarazem rozpoznać Go w tych, poprzez których na co dzień do nas przychodzi.

Niech Jubileuszowy Rok 2016 będzie dla nas wszystkich szczególnym rokiem łaski, a każdy jego dzień niech otoczy swoją macierzyńską opieką Maryja, Matka Miłosierdzia.

Zapewniając o modlitewnej pamięci i prosząc o nią udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

+ Jan Wątroba
+ Edward Białogłowski
+ Kazimierz Górny

Rzeszów, Boże Narodzenie 2015 r.


Ograniczenia

W świątyni obowiązuje limit – maks. 75 proc. obłożenia.

Ważne! Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Informacje na dziś

Papieska intencja na wrzeszień 2021 brzmi:Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Przejdź do paska narzędzi