Przewodniczący Episkopatu: Eucharystia źródłem odnowy w parafiach

  • 0

Przewodniczący Episkopatu: Eucharystia źródłem odnowy w parafiach

Category : WYDARZENIA

Odrodzenie życia chrześcijańskiego w każdej wspólnocie parafialnej w przeważającej mierze zależy od odkrycia wielkiego daru Eucharystii, od ducha wiary i adoracji – mówił podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski celebrował wielkoczwartkową Eucharystię w katedrze poznańskiej.

Liturgia połączona była z obmyciem nóg mężczyzn z parafii katedralnej. Metropolita poznański rozważał w homilii Paschę Izraela, Paschę Jezusa i Paschę Kościoła.

>>Tekst homilii

„Każdy szczegół święta egipskiej Paschy, czyli święto «przejścia», wybiegał daleko w przyszłość, zapowiadając innego baranka paschalnego, którym będzie Chrystus” – zauważył metropolita poznański.

„Podczas ostatniej Paschy Jezus nie pożegnał się z apostołami na zawsze. Powiedział, że kiedyś spotka się z nimi w niebiańskim Królestwie. Do tego czasu eucharystyczny chleb i wino będą rzeczywistą obecnością Zbawiciela we wspólnocie wierzących” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański przypomniał treść pozabiblijnych przekazów o celebrowaniu przez pierwszych chrześcijan Eucharystii. Zachęcał też, by postrzegać ją jako najwyższą świętość.

„Ludzie udający się na Mszę św. powiadają, że «idą do kościoła». To proste stwierdzenie ma swoje dosłowne znaczenie i głębsze, gdyż Kościół nigdzie nie urzeczywistnia się tak, jak podczas sprawowania Eucharystii” – zaznaczył abp Gądecki.

msz/ KAI

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Więcej osób w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.


Od 17 maja 2020 r. liczba uczestników w okresie epidemii (według nowych przepisów rządowych) na Mszy św. w naszym kościele wynosi 46 osób wewnątrz kościoła.
Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie