Przewodniczący Episkopatu apeluje o intensywniejszą obronę życia każdego człowieka

  • 0

Przewodniczący Episkopatu apeluje o intensywniejszą obronę życia każdego człowieka

Category : Komunikaty Kurii

Wynik referendum w Irlandii winien skłonić Polaków do jeszcze intensywniejszej obrony życia, aby ta sytuacja nie powtórzyła się w naszej Ojczyźnie, by życie było bardziej chronione, wspomagane i promowane – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej podczas uroczystości Bożego Ciała w Poznaniu. Zaznaczył, że współczesna nauka nie dostarcza jakichkolwiek argumentów zwolennikom aborcji.

Abp Gądecki mówił o potrzebie jedności i konieczności dążenia do niej ponad podziałami. Wskazywał, że jedność pochodząca od Ducha Św. nie jest jednak ujednoliceniem, gdyż Kościół katolicki jest „ze swej natury jeden i różnorodny, bo przeznaczony na to, aby żyć pośród wszystkich ludów i narodów, w najróżniejszych kontekstach społecznych”. Zaznaczył, że Kościół nie ma granic politycznych, rasowych i kulturalnych.

>>Tekst homilii

Posłuchaj:

Przewodniczący Episkopatu nawiązał do ostatniego referendum w Irlandii, w którym Irlandczycy – większością głosów – opowiedzieli się za zniesieniem konstytucyjnej ochrony życia nienarodzonych. Wskazał, że wynik ten utrudnia budowanie jedności pomiędzy ludźmi. „Chociaż zło nie staje się dobrem tylko dlatego, że popiera je większość obywateli, to wynik referendum dowodzi, że w Irlandii – w dyskursie politycznym – zdobywa przewagę efekt kultury skrajnego indywidualizmu, czyli egoizm, w którym nie liczy się drugi człowiek, liczy się tylko własna pomyślność, własny dobrobyt, kosztem praw innych ludzi” – powiedział.

Abp Gądecki podkreślił, że ochronie dziecka poczętego w Polsce nie sprzyja opinia Biura Analiz Sejmowych do projektu „Zatrzymaj aborcję”. „Sejmowi prawnicy wyliczają, że państwu nie opłaca się leczyć i utrzymywać chore dzieci, bo wprowadzenie ustawy w życie spowodowałoby zwiększenie nakładów finansowych na osoby niepełnosprawne i chore. Jest to retoryka żywcem wyjęta z haniebnej nazistowskiej akcji T-4, gdzie przeliczano koszty utrzymania jednego niepełnosprawnego i w ten sposób udowadniano konieczność fizycznej likwidacji osób ułomnych” – wskazał metropolita poznański. Zaznaczył też, że w analizie Biura Analiz pominięto istotny artykuł 38 Konstytucji RP, który brzmi: «Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia» oraz artykuł 2 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z 2000 r., który stanowi, że «dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności»” – dodał.

Przewodniczący Episkopatu zachęcił do modlitwy o jedność. „Ostatecznie siła Miłości przezwycięża wszystkie przeszkody, nawet jeśli – jak wiemy z doświadczenia – musi nieustannie walczyć z grzechem i z tym wszystkim, co w ludzkiej istocie sprzeciwia się Miłości, a więc z egoizmem, nienawiścią, zawistną rywalizacją” – podkreślił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum archidiec. poznańska

Zobacz też: Fotogaleria Boże Ciało 2018

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Bez limitu wiernych w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.

Od soboty 30 maja uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni  i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie