Program misji ewangelizacyjnych w parafii Strażów w 70-lecie Erygowania Parafii i 10-lecie Konsekracji Kościoła [Aktualizacja]

  • 0

Program misji ewangelizacyjnych w parafii Strażów w 70-lecie Erygowania Parafii i 10-lecie Konsekracji Kościoła [Aktualizacja]

Program Misji Świętej w kościele parafialnym. W dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2019 roku odbędą się Misje Święte w naszej parafii w 70-lecie Erygowania Parafii i 10-lecie Konsekracji Kościoła

Parafia MB Królowej Polski w Strażowie

M I S J E   Ś W I Ę T E
w 70-lecie ERYGOWANIA PARAFII i 10-lecie KONSEKRACJI KO
ŚCIOŁA
od 28 kwietnia do 5 maja 2019 roku

Niedziela – 28 kwietnia – ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

„Bóg jest Miłością”

– uroczyste wejście z Paschałem i Pismem Świętym – powitanie misjonarzy

godz.   8:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich

10:30 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich

16:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich

po Mszy św. godz. 17.00 – DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII        


Poniedziałek – 29 kwietnia – DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

„Grzech i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

  8:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

  9:30 – Misyjne spotkanie dla uczniów z Przedszkola SP od „0” – kl. V

10:30 – Misyjne spotkanie dla uczniów z SP od kl. VI-VIII i 3 G.

18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

 po Mszy św. – godz. 19:00 – Nauka stanowa dla wszystkich niewiast z parafii

21:00 Apel Jasnogórski


Wtorek – 30 kwietnia – POJEDNANIE W PARAFII NA MISJACH

„Wiara i nawrócenie”

  8:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

  9:30 – Misyjne spotkanie dla uczniów z Przedszkola SP od „0” – kl. V

10:30 – Misyjne spotkanie dla uczniów z SP od kl. VI-VIII i 3 G.

18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

po Mszy św. – godz. 19:00 – Nauka stanowa dla wszystkich mężczyzn z parafii

21:00 Apel Jasnogórski


Środa – 1 maja – DZIEŃ ESCHATOLOGICZNY NA MISJACH

Spowiedź Święta Misyjna

„Oczekujemy Twego przyjścia w chwale”

od godz. 8:00 do 9:00 Spowiedź Święta dla wszystkich

  9:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich (z udzielaniem sakramentu chorych)

od godz. 10:00 Spowiedź Święta dla dzieci i młodzieży z parafii

10:30 – Msza św. dla dzieci i młodzieży z całej parafii

od godz. 17.00. Spowiedź Święta dla wszystkich

18:00 – Nabożeństwo majowe i Msza św. z kazaniem dla wszystkich

po Mszy św. – godz. 19:00 – Nauka stanowa dla młodzieży z parafii

21:00 Apel Jasnogórski


Czwartek – 2 maja – UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA

„To jest Ciało moje za was wydane”

  8:00 – Adoracja Wspólnoty Intronizacyjnej

  9:00 – Uroczystość Eucharystyczna z kazaniem Msza św.

od godz. 10:30 – odwiedziny chorych w domach rodzinnych

18:00 – Nabożeństwo majowe i uroczystość Eucharystyczna z kazaniem misyjnym Msza św.

21:00 Apel Jasnogórski


Piątek – 3 maja – ODPUST KU CZCI MB KRÓLOWEJ POLSKI

,,Oto Matka Twoja”

  8:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich

11:00 – SUMA ODPUSTOWA Z KAZANIEM I PROCESJĄ

15:45 – Nabożeństwo majowe

16:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich

21:00 Apel Jasnogórski


Sobota – 4 maja – DZIEŃ SWIĘTOŚCİ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

„Miłość nigdy nie ustaje”

  8:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Odnowienie ślubów małżeńskich

10:30 – Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem dla malutkich dzieci z rodzicami i matek w stanie błogosławionym

Odnowienie ślubów małżeńskich

18:00 – Nabożeństwo majowe i Msza św. z kazaniem dla wszystkich

Nabożeństwa Fatimskie

Odnowienie ślubów małżeńskich

po Mszy św. – godz. 19:00 – Poświecenie Krzyża Misyjnego


Niedziela – 5 maja – JUBILEUSZ PARAFII I ZAKOŃCZENIE MISJI

,,Bądźcie moimi świadkami”

godz.     8:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich

10:30 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich z błogosławieństwem z odpustem zupełnym na zakończenie

15:45 – Nabożeństwo majowe

16:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich

 


Ograniczenia

Ważne!

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 27 marca do 9 kwietnia 2021 w naszym kościele może przebywać jednocześnie 23 osób pozostali wierni uczestniczą na zewnątrz kościoła 1,5 m odległości od siebie.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą  maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2021 brzmi:Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Przejdź do paska narzędzi