Papież Franciszek o ochronie życia

  • 0

Papież Franciszek o ochronie życia

O tym, że życie ludzkie jest zawsze święte, „zawsze przyjęte i chronione” wielokrotnie mówił Ojciec Święty Franciszek. W związku z obchodzonym dziś Narodowym Dniem Życia i zbliżającym się Dniem Świętości Życia (9 kwietnia) przypominamy niektóre Jego wypowiedzi.

„W świetle wiary i zdrowego rozsądku życie ludzkie jest zawsze święte i zawsze jest «jakościowe». Nie ma życia ludzkiego bardziej świętego niż inne: każde życie ludzkie jest święte! Tak jak nie ma życia ludzkiego jakościowo bardziej znaczącego niż inne, tylko ze względu na większe posiadane środki, prawa, możliwości ekonomiczne i społeczne” – mówił Franciszek do członków Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich w listopadzie 2014 roku.

W czasie pielgrzymki do Afryki w 2015 roku, podczas Mszy św. na terenie Uniwersytetu w Nairobi (Kenia), Papież zaapelował do młodzieży, by stanęła w obronie świętości każdego ludzkiego życia. Zdaniem Franciszka młodzi powinni kształtować społeczeństwo, które będzie sprawiedliwe i szanujące ludzką godność; powinni odrzucić wszystko, co prowadzi do uprzedzeń i dyskryminacji. Ojciec Święty mówił też wtedy o potrzebie wsparcia rodziny w jej społecznej misji, „akceptacji dzieci jako błogosławieństwa dla świata”, „obrony godności każdego mężczyzny i kobiety, wszystkich naszych braci i sióstr w ramach jednej ludzkiej rodziny”.

Już na początku swego pobytu w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku w przemówieniu na Wawelu Papież podkreślił, że „życie musi być zawsze przyjęte i chronione”  i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie.

Podczas modlitwy Anioł Pański, 4 lutego br. w związku z obchodzonym we Włoszech Dniem dla Życia zauważył natomiast: „Niewielu jest tych, którzy walczą w obronie życia w świecie, w którym z dnia na dzień produkuje się coraz więcej uzbrojenia, w którym codziennie uchwala się coraz to nowe prawa przeciw życiu, w którym każdego dnia rozwija się kultura odrzucenia, pozbywania się tego, co nie jest potrzebne, co wadzi”. Przywoływał też słowa św. Teresy z Kalkuty, która mówiła: „Życie to piękno, podziwiaj je; życie to życie, broń go”.

Również na Twitterze Ojca Świętego znajdujemy wiele wpisów afirmujących życie, mówiących o szacunku dla każdego człowieka. „Służyć ludzkiemu życiu to służyć Bogu i każdemu życiu, od tego w łonie matki, po to starcze, cierpiące i chore”, „Oby osoby chore były w swojej niemocy zawsze otaczane miłością i szanowane w swej nienaruszalnej godności” – pisał 11 lutego.

BP KEP

Zobacz też:


Przejdź do paska narzędzi