Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla 22.11.2015r.

 • -

Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla 22.11.2015r.

 1. Dziś uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – święto patronalne AK, KSM-U, po mszy św. Wystawienie NS, litania do NSPJ i akt poświęcenia. Za udział w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 2. Dziś po mszach św. zbiórka ofiar pieniężnych do puszek, jako pomoc jesienna dla WSD w Rzeszowie.

 3. W środę 25 listopada br. przed mszą św. modlitwy grupy duchowej adopcji dziecka poczętego, a po mszy św. wystawienie NS i adoracja wynagradzająca za grzechy świata i w parafii. Zapraszam.

 4. W czwartek o godz. 17:00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

 5. Różaniec w tym tygodniu prowadzi róża Wojnar Heleny.

 6. Następna niedziela to I-a niedziela Adwentu.

 7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożone ofiary, na poniedziałek i sobotę proszę do sprzątania następujące osoby: 1) Puziewicz Roman, 2) Kiwała Józef, 3) Misiewicz Anna, 4) Mazur Iwona, 5) Bieda Wiktoria, 6) Rosińska Elżbieta, 7) Lew Bożena, 8) Gancarz Aneta.

 1. W tygodniu wypominki o godz. 17:00 i msza św., wypominki w niedzielę o godz. 15:40 i msza św., w przyszłą niedzielę na sumie chrzty dzieci.

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Strażowie, informuje, że w dniu 29.11.15 r. (w niedzielę od godz. 14:00 – 20:00) strażacy będą roznosić kalendarze na 2016 r. Prosimy o serdeczne przyjęcie. Zebrana kwota pieniężna będzie przeznaczona na nowy sprzęt strażacki do nowego samochodu strażackiego.

 1. Pan Organista będzie kontynuował roznoszenie opłatków na stół wigilijny. Przy okazji otrzymania opłatków składamy ofiary. Ofiara ta to okazanie wdzięczności panu organiście za pracę wśród nas, jako wynagrodzenie całoroczne.
  W sobotę /28 listopada br. od godz. 9:00 do ok. 20:00/ od Strażów – Zakącina za stacja PKP od domu 1 do 35 oraz od Grunwaldu od domu nr 305 /lewą stroną/ w stronę  Strażów – SKOTNIK. do domu 274 
  W niedzielę /29 listopada br. / w godz. 12:00 do godz. ok 16:00 od Grunwaldu w stronę kościoła prawą i lewą stroną – od domu nr 300 do domu nr 212.

Niech Maryja Królowa wyprasza
u Swojego Syna Jezusa Chrystusa
potrzebne łaski na każdy dzień naszego życia


Trasa Pana Organisty na sobotę 28.11.2015 r. od godz. 09:00 do ok. 20:00

Trasa Pana Organisty na niedzielę 29.11.2015 r. od godz. 12:00 do ok. 16:00

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Więcej osób w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.


Od 17 maja 2020 r. liczba uczestników w okresie epidemii (według nowych przepisów rządowych) na Mszy św. w naszym kościele wynosi 46 osób wewnątrz kościoła.
Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie