Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020r.

  • 0

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020r.

1. Według zaleceń rządowych i diecezjalnych na czas epidemii koronowirusa oprócz celebransów, kościelnego, organisty, LSO ilość osób uczestniczących we Mszy św. na kościele wynosi 5 osób. Bp J. Wątroba udziela diecezjanom dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w kościele do odwołania.

2. Za tydzień niedziela palmowa i rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia.

3. Zapowiedzi przedślubne:

1) Paweł Piotr Kawa, s. +Jana i Wiktorii Kyc, stan wolny, zam. w parafii Strażów z: Karoliną Barbarą Klęk, c. Stanisława i Haliny Szubart, stan wolny, zam. w parafii Strażów, zapowiedź II.
2) Mieczysław Paweł Rędzia, s. +Stanisłąwa i Bogumiły Rejman, stan wolny, zam. w parafii Strażów z: Anną Anetą Wróbel, c. Józefa i Marii Świder, stan wolny, zam. w Nosówce, parafia Zabierzów, zapowiedź II.
3) Dominik Rybak, s. Zbigniewa i Sabiny, zam. w parafii Rzeszów Świętego Krzyża, stan wolny ,z: Mariolą Kiwała, c. Jozefa i Bernardy , zam. w parafii Strażów, stan wolny zapowiedź II.

4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożone ofiary,na poniedziałek proszę do sprzątania następujące osoby:
1)Joanna Papiernik, 2)Zdzisława Błońska, 3)Renata Nowak, 4)Barbara Rejman, 5)Teresa Grzesik,
na sobotę proszę do sprzątania następujące osoby:
1) Ewelina Ostrowska, 2)Barbara Cyrnek, 3)Anna Socha, 4)Jolanta Sołtys, 5)Jadwga Krzywdzik.

5. W czasie trwania epidemii nie ma odwiedzin chorych z racji pierwszego piątku i świąt. Nie ma nabożeństw w pierwszą sobotę miesiąca.

6. Msze św. w dzień powszedni o godz.18.00, w niedzielę o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 16.00. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale odprawiamy w domach.


INTENCJE MSZALNE – 30.03. – 05.04.2020 r.


Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Więcej osób w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.


Od 17 maja 2020 r. liczba uczestników w okresie epidemii (według nowych przepisów rządowych) na Mszy św. w naszym kościele wynosi 46 osób wewnątrz kościoła.
Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie