Ogłoszenia duszpasterskie 31 Niedziela zwykła – 03.11.2019r.

  • 0

Ogłoszenia duszpasterskie 31 Niedziela zwykła – 03.11.2019r.

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, po południu o godz. 15:30, wypominki o godz. 15:45 i Msza św. składka przeznaczona jest na WSD w Rzeszowie.

2. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca, wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 i adoracja grupy intronizacyjnej za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne.

3. W piątek o godz. 17:00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

4. W sobotę święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Loretańskiej.

5. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, w tym roku w Sudanie Południowym. Po Mszach św. będzie zbierana puszka na ten cel.

6. Różaniec w tym tygodniu prowadzi róża Kawy Józefy.

7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożone ofiary, na poniedziałek i sobotę proszę do sprzątania następujące osoby:
1)Beata Liskowicz, 2)Ewa Cisek, 3)Renata Mamczur, 4)Helena Machowska, 5)Bożena Sałek, 6)Ryszard Grudniewicz, 7)Wioletta Foryt, 8)Halina Peszko, 9)Paulina Chlebek, 10)Monika Kluz.

8. W zakrystii są kolorowe kalendarze misyjne w cenie 5 zł.

9. Bóg zapłać za ofiary składane do puszek w dniu 1 listopada na wywóz odpadów cmentarza. Zebrano 5.419,75 zł
10. Msze św. w tygodniu o godz. 17:00 z wypominkami przed Mszą świętą. W poniedziałek i piątek Msza św. o godz. 7:00 i 17:00. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 14:00. We wtorek pogrzeb śp. Janiny Trzyna o godz. 14:00.

Ogłoszenie organisty:
Dzisiaj na sumie zostaną poświęcone opłatki wigilijne. Poświęcone opłatki nasz pan organista rozpocznie roznosić do wszystkich domów naszej parafii. Mamy nadzieję, że podobnie jak i w latach ubiegłych, we wszystkich domach zostanie przyjęty z życzliwością. Pan organista nie otrzymuje co miesiąc żadnego wynagrodzenia. Zebrana ofiara z opłatków jest jego całorocznym wynagrodzeniem za jego pracę wśród nas. Bądźmy ofiarni.
Pan organista zacznie roznosić opłatki w najbliższą sobotę 9 listopada br. w godzinach od 9:00 do 20:00 z przerwą od  14:00 do 15:00 z powodu ślubu w naszej parafii.
Zacznie od Kolonia Krasne od nr 1063 prawą stroną w kierunku drogi E94 do nr 962 (pan Stanisław Frączek) oraz z powrotem po przeciwnej stronie do skrętu na Bażantarnię do stadionu do pani Lucyny Guni. Jeśli nie zdąży, to odwiedzi ten rejon 11 listopada , po godz. 10:30.  
Natomiast w niedzielę 10 listopada w godz. od 12:00 do 16:00 i 17:00 do 20:00 odwiedzi Strażów Kamieniec od nr.307 (delikatesy centrum tu gdzie mieszka p. Władysława Laskowska) i nr 310 prawą stroną do nr 327 (p. Barszczowscy) i z powrotem lewą stroną od nr. 328 do 342. Potem od delikatesów centrum prawą stroną w kierunku do Krasne-Kolonia gdzie mieszkają p. Bytnar, Szklarz i p. Marianna Dziadosz do domu nr 351c.


Niech Maryja Królowa wyprasza
u Swojego Syna Jezusa Chrystusa
potrzebne łaski na każdy dzień naszego życiaOgraniczenia

Ważne!

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 27 marca do 9 kwietnia 2021 w naszym kościele może przebywać jednocześnie 23 osób pozostali wierni uczestniczą na zewnątrz kościoła 1,5 m odległości od siebie.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą  maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2021 brzmi:Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Przejdź do paska narzędzi