Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela zwykła – Niedziela Słowa Bożego – 26.01.2020r.

  • 0

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela zwykła – Niedziela Słowa Bożego – 26.01.2020r.

NA JEZUSIE SPEŁNIA SIĘ ZAPOWIEDŹ IZAJASZA

EWANGELIA

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.


Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela zwykła – Niedziela Słowa Bożego – 26.01.2020r.

1. W środę wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja grupy intronizacyjnej za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne od godz. 16:00.

2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, składka na dzieła Radia Maryja i TV trwam, zmiana tajemnic Różańcowych. Msze św. o godz. 15:30, o godz. 16:00 w domu ludowym w Strażowie opłatek grup działających w parafii LSO, Scholi, chóru, Parafialnego Caritas, Szkolnego Koła Caritas, Grupy Intronizacyjnej i chętnych zapraszamy.

3. W przyszłą niedzielę święto Ofiarowania Pańskiego na każdej mszy św. poświęcenie świec – gromnic. Dzieci komunijne przynoszą na sumę, na liturgię świece chrzcielne.

4. Święto Ofiarowania Pańskiego to dzień życia konsekrowanego, składka przeznaczona na klasztory kontemplacyjne w diecezji.

5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożone ofiary, na poniedziałek i sobotę proszę do sprzątania następujące osoby: 1)Maria Stulin 2)Kępowie 3)Jolanta Laskowska 4)Mariola Krawczyk 5)Zofia Werle 6)Krystyna Pitera 7)Aldona Bałuszyńska 8)Kopciowie 9)Agata Czarnożycka 10)Barbara Krupa.

6. Różaniec w tym tygodniu prowadzi róża Łucji Wisz.

7. Msze św. w tygodniu w poniedziałek, w czwartek, w piątek
o godz. 7:00 i 17:00, we wtorek, w środę o godz. 17:00, w sobotę o godz. 7:00 i 15:30.

8. Zakończyła się kolęda. Bóg zapłać za ofiary pieniężne składane z racji kolędy i wszystkim parafianom za miłe przyjęcie podczas odwiedzin kolędowych.

9. W czwartek o godz. 17:00 spotkanie kandydatów do sakramentu Bierzmowania.

 

 

 


Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

Od 15 sierpnia 2020 r. Matki Boskiej Zielnej w kościele parafialnym Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane o godz. 7:30, 9:30, 11:00, 16:00.

 

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na lipiec 2020 brzmi:Intencja powszechna – Nasze rodziny Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.