Objawienie Pańskie w Rzeszowie

  • 0

Objawienie Pańskie w Rzeszowie

Category : Komunikaty Kurii

„Ludzie typu Heroda byli, są i będą. Mądrość polega na tym, aby ich rozpoznać, rozszyfrować i zdemaskować ich niecne zamiary” – mówił bp Jan Wątroba w Uroczystość Objawienia Pańskiego w rzeszowskiej katedrze. Podczas Mszy św. zebrani modlili się za bp. Kazimierza Górnego i bp. Edwarda Białogłowskiego, którzy przeżywali kolejne rocznice konsekracji biskupich.

6 stycznia 2021 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego, o godz. 12.00 w katedrze rzeszowskiej została odprawiona Msza św. w intencji bp. Kazimierza Górnego i bp. Edwarda Białogłowskiego, którzy przeżywali kolejno 36. i 33. rocznicę konsekracji biskupich. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrował bp Górny, bp Białogłowski i siedemnastu księży.

Na początku Mszy św. ks. Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii katedralnej, wprowadził zebranych w katedrze zarówno w treść uroczystości kościelnej, jak i okoliczność rocznicy konsekracji biskupów. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Stanisław Sienko, zastępca prezydenta Rzeszowa, złożyli biskupom życzenia i przekazali kwiaty.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Kaznodzieja, na przykładzie historii Mędrów ze Wschodu, mówił o czterech cechach chrześcijańskiej mądrości: rozpoznawaniu Bożego objawienia, podążaniu za objawieniem, wdzięczności i uwielbieniu Boga oraz o dostrzeganiu zagrożeń ze strony współczesnych Herodów. „Ludzie typu Heroda byli, są i będą. Mądrość polega na tym, aby ich rozpoznać, rozszyfrować i zdemaskować ich niecne zamiary. Mądry chrześcijanin nie daje się zwieść, kiedy mówią obłudnie, tak jak obłudnie mówił król Herod w dzisiejszej Ewangelii: Wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Wiemy dobrze, jaki był ten pokłon – śmierć niewinnych dzieci. Chrześcijanin rozpoznaje, że w tym, co mówi Herod, nie ma cienia prawdy; że jego słowo jest nic nie warte. W tej sytuacji sprawić zawód współczesnym Herodom, rozczarować ich, nie dać wiary ich obłudnym zapewnieniom i wprawić w gniew, to nie jest grzech, to jest przejaw mądrości” – powiedział hierarcha.

W nawiązaniu do rocznicy święceń bp Kazimierza Górnego i bp Edwarda Białogłowskiego biskup rzeszowski mówił o misyjnym wymiarze Kościoła. „Ojciec Święty Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat Uroczystość Objawienia Pańskiego przeżywał w radości, bo w tym dniu święcił kolejnych biskupów i posyłał ich z Ewangelią. To jest święto, w którym wyraźniej niż kiedy indziej słychać słowa Pana Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15); Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20,21). Święcąc nowych biskupów w Uroczystość Objawienia Pańskiego Ojciec Święty wskazywał na misyjny wymiar Kościoła. Jednym z głównych zadań każdego biskupa jest troska nie tylko o Kościół lokalny, ale także o Kościół powszechny. Biskup Kazimierz i bp Edward mieli szczęście przyjąć sakrę biskupią, gdy Urząd Piotrowy piastował Jan Paweł II – biskup Kazimierz z Jego rąk przyjął święcenia. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to, że ich wybrał, powołał, uświęcił, namaścił i posłał na naszą ziemię, do naszej diecezji. Dziękujemy także za ich świadectwo ewangelicznej mądrości, której dawali dowód w przeszłości i dają dzisiaj” – powiedział biskup Wątroba.

Po Komunii św. bp Kazimierz Górny podziękował zebranym za obecność, modlitwę i życzenia, jednocześnie prosząc o dalszą pamięć modlitewną. „Módlcie się za nas, abyśmy umieli naśladować Jezusa Chrystusa. Świat dzisiejszy, często zlaicyzowany, atakuje księży i biskupów. My mamy świadomość, że ciąży na nas wielka odpowiedzialność, aby swoim życiem, postawą, pokorą, ubóstwem, czystością i dobrocią naśladować Jezusa Chrystusa. (…) Trzeba wielkiej modlitwy, żeby kapłan sprostał temu wielkiemu powołaniu, tym bardziej biskup, który uczestniczy w pełni kapłaństwa. Potrzebujemy waszego wsparcia, aby sprostać tej godności; żeby swoim życiem, wysiłkiem i poświęceniem dawać zawsze świadectwo, że sprawy Boże i zbawienie ludzi są na pierwszym miejscu” – powiedział bp Górny.

Msza św. była transmitowana przez Katolickie Radio „Via”.

W bieżącym roku w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Rzeszowie nie odbył się Orszak Trzech Króli, który, począwszy od 2013 r., gromadził tysiące ludzi (w 2020 r. – ok. 20 tysięcy). Fundacja „Akademia Szczęśliwej Rodziny”, która wspólnie z Miastem Rzeszów organizuje orszak, w związku ze stanem epidemii i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dla tak dużej liczby osób, odwołała orszak. (tn)

Biskup Kazimierz Górny urodził się 24 grudnia 1937 r. w Lubniu. W 1960 r. przyjął święcenia kapłańskie. 6 stycznia 1985 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie przyjął święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II. Jako zawołanie przyjął słowa „Omnia Tibi”. Do 1992 r. pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. Od 1992 do 2013 r. był ordynariuszem diecezji rzeszowskiej.

Biskup Edward Białogłowski urodził się 8 stycznia 1947 r. w Rzeplinie. W 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie. 6 stycznia 1988 r. w katedrze przemyskiej przyjął święcenia biskupie z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Jako zawołanie przyjął słowa „In virtuti Spiritus Sancti”. Od 1992 r. pełni zadania biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej.


Przejdź do paska narzędzi