Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

  • 0

Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Category : Komunikaty Kurii

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawie Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół 1 stycznia obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi Kościół czci szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękuje Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII w. wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.


Przejdź do paska narzędzi