NAJWIĘKSZE I PIERWSZE PRZYKAZANIE

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Mt 22, 34-40) Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe … Czytaj dalej NAJWIĘKSZE I PIERWSZE PRZYKAZANIE