Nabożeństwo za ojczyznę na pielgrzymce na Jasną Górę

  • 0

Nabożeństwo za ojczyznę na pielgrzymce na Jasną Górę

Category : Komunikaty Kurii

6 sierpnia 2022 r. w Jamach, w trzecim dniu 45. Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, odbyło się nabożeństwo za ojczyznę. W modlitwie uczestniczył bp Jan Wątroba i bp Edward Białogłowski.

Tradycją pielgrzymki rzeszowskiej jest nabożeństwo za ojczyznę, które odbywa się w trzecim dniu od wyjścia z Rzeszowa. Przez wiele lat nabożeństwo odbywało się w Małcu, a od kilku lat w Jamach w powiecie mieleckim. Jak wyjaśnia ks. Władysław Jagustyn, ojciec duchowy pielgrzymki, nabożeństwa rozpoczęły się spontanicznie. „Podczas postoju w Małcu, kiedy odpoczywaliśmy na łące, ktoś zaczął śpiewać patriotyczną pieśń, ktoś inny recytował wiersz o Polsce. Później zaplanowano w tym miejscu nabożeństwo za ojczyznę. Szybko dołączyli do nas mieszkańcy Małca, którzy przez wiele lat modlili się o pozwolenie na budowę kościoła. Dojeżdżały także osoby nie uczestniczące w pielgrzymce, aby razem modlić się za ojczyznę” – mówił ks. Jagustyn.

Tegoroczne nabożeństwo odbyło się na parkingu obok kościoła w Jamach. Nabożeństwo przygotowała grupa św. Kazimierza. Modlitwie przewodniczył ks. Paweł Blat, przewodnik grupy św. Kazimierza, który jest jednocześnie przewodnikiem grupy sztafetowej. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii katedralnej w Rzeszowie.

Nabożeństwo składało się z trzech części poświęconych wierze, wolności i pokojowi. Podczas rozważań na temat pokoju i modlitwy o pokój (w czasie tegorocznej pielgrzymki jej uczestnicy szczególnie modlą się o pokój na Ukrainie i zakończenie wojny) bp Jan Wątrobabp Edward Białogłowski wypuścili dwa gołębie (w sumie zostało wypuszczonych 20 gołębi).

Podczas nabożeństwa śpiewał chór Gaudeamus z Dąbrowy działający przy Gminnym Centrum Kultury w Świlczy.

Po modlitwie krótkie przemówienia wygłosili: ks. Stanisław Kaczka, proboszcz parafii św. Augustyna w Jamach; Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego; Roman Jakim, przewodniczący zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz bp Jan Wątroba.

Nabożeństwo podsumował ks. Jakub Nagi, dyrektor pielgrzymki.

Modlitwa w Jamach była transmitowana przez Katolickie Radio Via. (tn)

Zdjęcia: ks. Tomasz Nowak


Przejdź do paska narzędzi