Liturgia Wigilii Paschalnej w Parafii Strażów – 26.03.2016

  • 0

Liturgia Wigilii Paschalnej w Parafii Strażów – 26.03.2016

  “Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj, się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.”

     Wigilia sprawowana w sobotę wieczorem, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i jest najbardziej uroczystą Mszą świętą. Całą liturgię Wigilii Paschalnej sprawuje się w szatach koloru białego, jako znak radości przejścia ze śmierci grzechu do życia łaski. Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus, który przeszedł ze śmierci do życia.

Wigilia Paschalna w naszej parafii rozpoczęła się o godz. 18.00 poświeceniem przez Ks. Proboszcza Edwarda Wnęk ognia i Paschału. Następnie Paschał został uroczyście wniesiony do naszej Świątyni.  Ks. Tadeusz Chmiel, odśpiewał Orędzie paschalne, piękny śpiew na temat światłości, którą jest Chrystus, a którego znakiem jest duża świeca woskowa- Paschał. Następnie wszyscy wysłuchali czterech tekstów ze Starego Testamentu, następnie wszyscy odśpiewali radosne Chwała na wysokości Bogu, z biciem dzwonów, potem czytanie z Nowego Testamentu  i Ewangelia. Po homilii nastąpiło poświęcenie wody chrzcielnej i liturgia chrztu. W kolejnym etapie wszyscy odnowili przyrzeczenia chrzcielne i Ks. Proboszcz pokropił całe zgromadzenie wodą święcona. Po Modlitwie wiernych nastąpiło przygotowanie darów i dalsza część liturgii eucharystycznej. Na zakończenie Mszy św. Ks. Proboszcz pobłogosławił wszystkich i odśpiewał radosne: “Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, Alleluja!”

« z 2 »
« z 3 »

Liturgia Dnia

Papieska Intencja Apostolstwa na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Przejdź do paska narzędzi