Konferencja „Polska jest wolna!”

  • 0

Konferencja „Polska jest wolna!”

Category : WYDARZENIA

„Tak się szczęśliwie złożyło, że od chrztu w 966 r. nasz naród złączył miłość do Pana Boga i Matki Najświętszej z miłością ojczystej ziemi. Przez całe dzieje ta wspaniała więź wiary owocowała Bożym błogosławieństwem, bohaterstwem i świętością” – mówił bp Kazimierz Górny 26 maja 2018 r. podczas konferencji „Polska jest wolna! – To jest moja matka, ta ziemia!” w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce.

26 maja 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego „G2A Arena” w Jasionce odbyła się konferencja pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pt.: „Polska jest wolna! – To jest moja matka, ta ziemia!”.

W konferencji uczestniczyli m.in.: bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski, bp Jan Niemiec, liczni parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe oraz służby mundurowe. Oklaskami na stojąco doceniono obecność kombatantów. Z ważnych powodów w konferencji nie mogła uczestniczyć Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów, która miała wygłosić wykład pt. „Rodzina fundamentem Niepodległej Polski”.

Uczestnicy konferencji wysłuchali pięciu wykładów. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, przedstawiła założenia i główne osiągnięcia Centralnego Okręgu Przemysłowego. „Idea Centralnego Okręgu Przemysłowego jest źródłem inspiracji dla rozwoju Podkarpacia w zakresie gospodarczym również dzisiaj” – mówiła.

Ksiądz prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza mówił o roli Kościoła Katolickiego w tworzeniu duchowości Niepodległej. „Kościół przekonywał przez wszystkie wieki, że patriotyzm jest cnotą wynikającą z czwartego przykazania mówiącego o czci ojca i matki” – podkreślił. Wśród wybitnych postaci z czasów odzyskania niepodległości wyróżnił kardynała Adama Sapiehę z Krakowa, kardynała Aleksandra Kakowskiego z Warszawy i kardynała Edmunda Dalbora z Poznania. Prelegent zwrócił uwagę, że duchowni, mimo wielu różnic, potrafili ze sobą współpracować dla dobra Polski. „Trzy różne podejścia do Kościoła katolickiego wytworzone przez zaborców, różnie prowadzone zadania priorytetowe w poszczególnych państwach. W tym kontekście pojawia się niezwykle istotna współpraca Sapiehy, Kakowskiego i Dalbora, która tworzy mechanizmy instytucjonalnej współpracy różnych środowisk kościelnych ponad podziałami rozbiorowymi. Była to współpraca tworząca zalążki jedności narodowej i politycznej” – mówił ks. Bortkiewicz.

Profesor dr hab. Krzysztof Ożóg z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił o zmaganiach Polaków w XIX wieku w walce o Niepodległość motywowanych wiarą. Zwrócił uwagę, że kryzys w jakim znalazło się państwo Polskie w XVIII wynikał w dużej mierze z krótkowzroczności i egoizmu. „Kryzys wynikał przede wszystkim z prywaty, z ulegania prądom oświeceniowym i wpływom libertyńskim, masońskim i antyklerykalnym; wynikał z powierzchownej wiary i zatraty zmysłu, że dobro wspólne, Rzeczpospolita, musi być stawiana ponad dobro prywatne”. W ramach działań na rzecz odzyskania wolności zwrócił uwagę m.in. na rolę bractw trzeźwościowych ks. Jana Alojzego Ficka z Piekar Śląskich. Prelegent zaprezentował również działalność ks. Karola Bołoza Antoniewicza, jezuity, który głosił misje parafialne zachęcając do pojednania między ludnością wiejską, ziemiańską i arystokracją. Profesor Ożóg przywołał też postaci XIX świętych i błogosławionych, którzy przez pracę wśród najbardziej zaniedbanych środowisk przyczyniali się do odrodzenia duchowego Polski.

Doktor hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, mówił o rozwijaniu patriotyzmu poprzez kształtowanie szacunku do historii narodowej i szacunku do tych, którzy poświęcali własne życie walcząc o niepodległość Rzeczpospolitej. Prelegent zwrócił uwagę na tragiczny los pokolenia patriotów wychowanych w okresie międzywojennym, które stało się celem ataków okupantów II wojny światowej, a potem komunistów. „W stalinizmie, w czasie powojennym, od 1944 r. do 1956 r., w Polsce komunistycznej wydano 8 tysięcy wyroków śmierci, z tego połowa została wykonana. W czasie rzekomego pokoju polskim patriotom strzelano w potylicę” – powiedział. Odnosząc się do najnowszej historii Polski Krzysztof Szwagrzyk mówił o rozczarowaniu jakie pojawiło się w 1989 r. „Kiedy bez żalu pożegnaliśmy system komunistyczny, myślę, że każdy z nas myślał tak samo, że o to natychmiast zmieni się wszystko, i ci którzy byli zbrodniarzami, mają krew na rękach, którzy nas niewolili, poniosą karę, a bohaterowie, ci którzy ginęli, oddali życie walcząc o wolną Polskę, będą honorowani, będą nam przywróceni, o nich będziemy mówić. I przypomnijmy sobie dzisiaj czas lat dziewięćdziesiątych. To nie był czas kiedy mówiono o bohaterach i historii”. Prelegent z nadzieją mówił o przyszłości odwołując się do patriotyzmu współczesnej młodzieży. „Na ich koszulkach można zobaczyć Żołnierzy Wyklętych i marszałka Józefa Piłsudskiego. Ci młodzi ludzie nie wstydzą się biało-czerwonej flagi uczestnicząc w świętach narodowych” – zauważył.

Ostatni z prelegentów, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, mówił o roli języka polskiego w procesie odzyskania Niepodległości. Profesor omawiając czasy zaborów zauważył, że wróg zawsze uderza w język ojczysty: „Chodzi o to, aby nic nie przypominało, że to ziemie zagrabione, że to złodziejstwo”. Prelegent przedstawił pokrótce cztery fronty walki o język polski w okresie zaborów: rodzinę, gdzie matki uczyły dzieci pacierza; Kościół, w którym powstały polskie pieśni religijne; literaturę, która z Juliuszem Słowackim, Adamem Mickiewiczem i Cyprianem Kamilem Norwidem przeżywała swój szczytowy okres i naukę, w której można wyróżnić prace Samuela Lindego, językoznawcy i Oskara Kolberga, etnografa. Profesor Ożóg podkreślił jednoczącą rolę języka. „Język zawsze jest wskaźnikiem tożsamości narodowej i jego najbardziej ogólnym zwornikiem. Język łączył wszystkich polaków niezależnie od przynależności religijnej i poglądów politycznych” – powiedział.

Podczas konferencji Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty, podsumowała konkurs patriotyczny dla dzieci i młodzieży z Podkarpacia „A jak ciebie kto zapyta…”. W kategorii plastycznej pierwsze miejsca zajęli uczniowie (w różnych kategoriach): z Szkoły Podstawowej w Trzebusce, z Zespołu Szkół w Łące i z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. W kategorii literackiej pierwsze miejsce zajęli uczniowie: z Szkoły Podstawowej w Lubzinie, z Gimnazjum w Pilźnie, z Szkoły Podstawowej w Pilźnie i z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. W kategorii multimedialnej pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej w Pilźnie i z Zespołu Szkół w Tyczynie.

Wieczorem odbył się Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Organizatorami konferencji byli: Halina Szydełko, poseł na Sejm RP, Paweł Grodzki, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, Jeremi Kalkowski, prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, ks. Jakub Nagi z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Jerzy Sołtys ze Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. (tn)


Przejdź do paska narzędzi