Komunikaty Kurii na VII Niedzielę Zwykłą

  • 0

Komunikaty Kurii na VII Niedzielę Zwykłą

Category : Komunikaty Kurii

KOMUNIKATY KURII – VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.02.2019 r.

Informuję Czcigodnych Księży Proboszczów, że ulega zmianie termin wprowadzenia nowych zasad dystrybucji prasy katolickiej. Nowe zasady będą obowiązywać nie od pierwszej niedzieli marca (jak było planowane), ale od pierwszej niedzieli kwietnia 2019 r.

W dniach od 8 do 10 marca 2019 r. w Domu Rekolekcyjnym w Zaczerniu odbywać się będą doroczne rekolekcje dla szafarzy nadzwyczajnych Komunii świętej. Rekolekcje te są ważnym momentem formacyjnym dla szafarzy. Dlatego proszę Księży Proboszczów o poinformowanie szafarzy posługujących w parafii i zachęcenie ich do wzięcia udziału w tych rekolekcjach. Zgłoszenia i zapisy u odpowiedzialnych rejonowych.

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, zaprasza chłopców, uczniów szkół średnich, członków LSO oraz innych grup i stowarzyszeń kościelnych, studentów oraz wszystkich stawiających sobie pytanie o kształt swojego życia, na dzień skupienia dla rozeznających powołanie. Będzie on miał miejsce w Seminarium Duchownym w Rzeszowie w niedzielę 3 marca 2019 roku. Rozpoczęcie o godz. 9.30.

W piątek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy cierpieli i oddali życie za Polskę niepodległą. W Województwie Podkarpackim obchody organizuje rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

W sobotę, 2 marca 2019 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbędzie się spotkanie formacyjne dla katechetów świeckich. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w niedzielę, 3 marca 2019 r. organizuje tradycyjne „Kaziuki” w ramach obchodów liturgicznego święta św. Kazimierza Królewicza, Patrona Polski i Litwy. Centralne obchody odbędą się w Rzeszowie. Rozpoczęcie w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie podczas Mszy Świętej o godz. 9.30. Dochód z akcji jest przeznaczony na wsparcie studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu rozpoczynających naukę w Rzeszowie.

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Więcej osób w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.


Od 17 maja 2020 r. liczba uczestników w okresie epidemii (według nowych przepisów rządowych) na Mszy św. w naszym kościele wynosi 46 osób wewnątrz kościoła.
Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie