Komunikaty Kurii na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 08.04.2018 r.

  • 0

Komunikaty Kurii na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 08.04.2018 r.

Category : Komunikaty Kurii

1. Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie zaprasza na jubileusz 25-lecia Seminarium, który odbędzie się w sobotę, 7 kwietnia br. W programie: godz. 9.30 Msza św., godz. 10.30 spotkanie w auli: wykład, prezentacja multimedialna, występ chóru seminaryjnego.

2. Dom Diecezjalny „Tabor” zaprasza w niedzielę, 8 kwietnia, o godz. 15.00 na „Niedzielę Miłosierdzia Bożego na Taborze”. W programie: koronka, koncert, uwielbienie, Eucharystia, agapa.

3. II Niedziela Wielkanocna, 8 kwietnia, jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy w tym dniu kolejny Tydzień Miłosierdzia. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przesyła w formie elektronicznej materiały duszpasterskie na Tydzień Miłosierdzia.

4. Siostry zakonne zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne w poniedziałek, 9 kwietnia o godz. 9.00 u oo. Bernardynów w Rzeszowie i w Jaśle –Farze o godz. 15.00. Temat spotkania: „Dar bojaźni Bożej”.

5. Zapraszamy na Seminarium Odnowy Wiary, które rozpocznie się w poniedziałek, 9 kwietnia, o godz. 19.00 w kościele św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie (ojcowie Pijarzy), ul. Lwowska 125.

6. W dniach od 13 do 15 kwietnia br. w Domu Rekolekcyjnym w Niechobrzu odbędą się rekolekcje trzeźwościowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Temat rekolekcji: Powstań i żyj. Rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Kot – Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości. Koszt pobytu 80 zł. Zapisy pod tel. 17 863 59 63.

7. W sobotę, 14 kwietnia br., w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, przy ul. Witolda 11a, odbędzie się sympozjum katechetyczne „Wychowanie do patriotyzmu”. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 9.00, zakończenie obiadem ok. godz. 13.00. Zapraszamy do udziału.

8. W III Niedzielę Wielkanocną, 15 kwietnia, rozpoczyna się X Tydzień Biblijny połączony z II Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. W tym roku będzie czytany list do Rzymian. TVP objęła swoim patronatem to wydarzenie. Zachęcamy do propagowania tego wydarzenia na ambonie, a także do organizowania w parafiach zarówno Niedzieli Biblijnej, Tygodnia Biblijnego jak i czytania Pisma Świętego. Stosowne materiały zostały wysłane przez kolporterów. Organizatorzy II Narodowego Czytania Pisma Świętego zachęcają, aby fragment listu do Rzymian odczytać przed rozpoczęciem każdej Eucharystii i w miarę możliwości nawiązać do jego treści w kazaniu. Na zakończenie Eucharystii proponuje się rozdawać wiernym fragmenty tekstów z Listu do Rzymian i z Księgi Przysłów.

9. Oficjalne obchody X Tygodnia Biblijnego połączonego z II Narodowym Czytaniem Pisma Świętego w naszej diecezji rozpoczną się w sobotę, 14 maja, w kościele św. Krzyża w Rzeszowie (ul. 3 Maja) Mszą św. o godz. 18.30, po czym rozpocznie się czytanie Pisma św. do godz. 24.00. W niedzielę, 15 maja, o godz. 9.00 w katedrze rzeszowskiej będzie miała miejsce Msza św. inaugurująca X Tydzień Biblijny pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego, transmitowana przez Katolickie Radio Via. Po Mszy św. w „sali papieskiej” wykład ks. prof. A. Kubisia (KUL). Zapraszamy wszystkich chętnych, a zwłaszcza członków parafialnych grup biblijnych do udziału w tych wydarzeniach.

10. W III Niedzielę Wielkanocną, 15 kwietnia br., w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbędzie się spotkanie z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla Stowarzyszenia Przyjaciół WSD. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Prosimy o przekazanie zaproszenia zainteresowanym.

11. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie zapraszają na wyjazd pielgrzymkowy na uroczystość beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki z Krakowa. Beatyfikacja będzie miała miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sobotę, 28 kwietnia. Szczegóły na stronie: http://dsz.rzeszow.pl.

12. Centrum Medyczne „Medyk” we współpracy z Diecezją Rzeszowską i G2A Arena organizuje w sobotę, 5 maja 2018 r., w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce I Kongres „Niewydolne serce”, dotyczący chorób serca i profilaktyki w tym zakresie. Kongres jest organizowany dla mieszkańców naszej diecezji. W związku z tym prosimy o przekazanie informacji parafianom i przeprowadzenie zapisów chętnych do udziału w tym kongresie.

13. Kino Zorza w Rzeszowie zaprasza na filmy: „Maria Magdalena” – od 6 kwietnia i „Paweł Apostoł Chrystusa” – od 4 maja.

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Więcej osób w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.


Od 17 maja 2020 r. liczba uczestników w okresie epidemii (według nowych przepisów rządowych) na Mszy św. w naszym kościele wynosi 46 osób wewnątrz kościoła.
Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie