JEZUS DAJE SWOIM OWCOM ŻYCIE WIECZNE

Ewangelia według św. Jana (J 10, 27-30) Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja … Czytaj dalej JEZUS DAJE SWOIM OWCOM ŻYCIE WIECZNE