Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parafii Strażów

  • 0

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parafii Strażów

Uroczystość Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Parafii odbyła się w dniu
11 października 2017r.Mszy Świętej koncelebrowanej przez siedmiu księży przewodniczył i Słowo Boże
wygłosił Ks. Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej  Damian Muskus. Akty intronizacyjne  złożyło
17 grup zawodowych i społecznych wraz z ks. Proboszczem i władzami samorządowymi.

Jezu, jesteś Królem!
Jezu, jesteś moim Królem !
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie!
Oto jestem!

       W parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Antoniego w Strażowie w dniu 11 października 2017 roku, odbyła się uroczysta Intronizacja  Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym, osobistym i rodzinnym. Trzydniowe rekolekcje intronizacyjne przygotowały  parafian do tej  uroczystości. Rekolekcje poprowadził Ojciec Andrzej Zając, redemptorysta.

       Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Damian Muskus, a w koncelebrze uczestniczyli ks. proboszcz Edward Wnęk, ks. Tadeusz Chmiel, ks. Władysław Srebrny, ks. Mariusz Romanowski, ks. Stanisław Jachowicz, ks. Janusz Podlaszczak i Ojciec Andrzej Zając.

Ksiądz biskup, przyjął 18 Aktów Zawierzenia Sercu Jezusowemu od poszczególnych stanów i grup zawodowych, poczynając od księdza proboszcza, poprzez reprezentantów władz samorządowych, przedstawicieli policji i wojska, strażaków, przedsiębiorców, handlowców, rolników, ludzi kultury, nauczycieli, emerytów, pracowników służby zdrowia, przedstawicieli rodzin i  grup parafialnych.  Każdy  otrzymał  pamiątkowy obraz  Chrystusa Króla.

      W Eucharystii, oprócz licznie zgromadzonych parafian, wzięły również udział: krajowa Animatorka Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa – Pani Ewa Nosiadek z Krakowa, Pani Teresa Nowak Animatorka z Częstochowy oraz Pani Zofia Sowa Animatorka z Rzeszowa. Po zakończonej uroczystości w kościele, zaproszeni goście i delegacje udali się na poczęstunek do Domu Ludowego. Wszyscy również obejrzeli sztukę teatralną o Służebnicy Bożej,  Rozalii Celakównie w wykonaniu członków wspólnoty NSPJ z Tyczyna.

     Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strażowie została powołana w Święto Ofiarowania Pańskiego w dniu 02.02.2015 roku. Opiekunem wspólnoty jest ksiądz proboszcz Edward Wnęk, Animatorką Pani  Elida Jachowicz, a zastępcami: Panie Barbara Dec i  Janina Cyrnek. Do Wspólnoty należy 26 osób, które poświęciły się NSPJ i uznały Jezusa Królem swego życia. Starają się żyć w stanie łaski uświęcającej, często przystępują do Sakramentów Świętych, uczestniczą w rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych, czuwaniach  modlitewnych,  a swoją postawą świadczą o przynależności do Chrystusa Króla w rodzinach i środowisku.

I.D.Barnat

Fot. Maciej Rałowski


Przejdź do paska narzędzi