EWANGELIA – OCZEKIWANIE NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 21, 25-28. 34-36) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się … Czytaj dalej EWANGELIA – OCZEKIWANIE NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA EWANGELIA