Dzwon „Głos Nienarodzonych” wprowadzony do Kolegiaty w Kolbuszowej

  • 0

Dzwon „Głos Nienarodzonych” wprowadzony do Kolegiaty w Kolbuszowej

Category : Komunikaty Kurii

„Tutaj, w Kolbuszowej, dzwon będzie miał jakby swoją bazę. Ilekroć o nim usłyszymy, będziemy wiedzieć, że wyruszył w kolejną drogę, aby wołać i przynaglać do zaangażowania w obronę życia” – powiedział bp Jan Wątroba podczas wprowadzenia dzwonu „Głos Nienarodzonych” do parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Parafianie z Kolbuszowej przygotowywali się do uroczystości 27 i 28 czerwca – w tym czasie ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, mówił o wartości życia i znaczeniu jego obrony od poczęcia do naturalnej śmierci.

29 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość wprowadzenia dzwonu do parafii Wszystkich Świętych. Mszy św. w Kolegiacie Kolbuszowskiej przewodniczył bp Jan Wątroba. Po słowach wprowadzenia ks. Lucjana Szumierza, proboszcza parafii Wszystkich Świętych, Tomasz Pitucha, pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny, odczytał list Przemysława Czarnka, ministra Edukacji i Nauki. „Dzwon ma symbolizować tych, którzy we współczesnym świecie są niesłyszani i marginalizowani, głos nienarodzonych. (…) Mam nadzieję, że dźwięk dzwonu pobudzi ludzkie serca do większej wrażliwości i modlitwy” – napisał minister.

Biskup Wątroba dziękując Fundacji „Życiu Tak” i Bogdanowi Romaniukowi, pomysłodawcy i fundatorowi dzwonu, zwrócił uwagę na potrzebę większego zaangażowania katolików na rzecz obrony życia, wobec manipulacji i presji różnych środowisk, w tym Parlamentu Europejskiego, który 24 czerwca br. przyjął rezolucję domagającą się powszechnego dostępu do aborcji. „Słysząc Głos Nienarodzonych pamiętajmy, że jesteśmy wezwani, na miarę swoich możliwości, do obrony życia nienarodzonych. To zaangażowanie powinno odbywać się przez modlitwę, przez zaangażowanie w ruchy stojące na straży życia, przez wspieranie tych wszystkich, którzy otwarcie bronią życia i spotykają się z niesprawiedliwą krytyką – wmawia im się, że posługują się mową nienawiści – to jest diabelskie odwrócenie porządku, które dobro nazywa złem. (…) Tutaj, w Kolbuszowej, dzwon będzie miał jakby swoją bazę. Ilekroć o nim usłyszymy, będziemy wiedzieć, że wyruszył w kolejną drogę, aby wołać i przynaglać do zaangażowania w obronę życia. To jest dzisiaj nasze zadanie w Kościele, który potrzebuje zaangażowania każdego z nas” – podkreślił duchowny.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli na plac przed kościołem, gdzie znajduje się „Głos Nienarodzonych”. W dzwon uderzali duchowni, samorządowcy, parlamentarzyści i mieszkańcy Kolbuszowej. Wśród dzwoniących był ks. Leon Juchniewicz, misjonarz z Ekwadoru, Elżbieta Kortyczko, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Agnieszka i Paweł Maciągowie, młoda para, która zawarła sakrament małżeństwa 26 czerwca br.

Uroczystość uświetnił występ grupy wokalnej „Soul” z Sanoka – zespołem kieruje Monika Brewczak.

Dzwon „Głos Nienarodzonych” został odlany w przemyskiej ludwisarni Jana Felczyńskiego w sierpniu 2020 r. z inicjatywy Fundacji „Życiu Tak” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 23 września 2020 r. w Watykanie pobłogosławił go papież Franciszek i jako pierwszy symbolicznie uderzył w dzwon. Do Watykanu dzwon zawieźli m.in.: Bogdan Romaniuk, wiceprezes Fundacji „Życiu Tak”, Piotr Olszewski z pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego i ks. Lucjan Szumierz. Ojciec Święty zwracając się do Polaków podczas pozdrowienia na zakończenie audiencji powiedział: „Za chwilę pobłogosławię dzwon, noszący imię Głos Nienarodzonych, wykonany przez Fundację Życiu Tak. Będzie on towarzyszył wydarzeniom mającym na celu przypominanie o wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech jego dźwięk budzi sumienia stanowiących prawo i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Niech Bóg, jedyny i prawdziwy Dawca życia, błogosławi wam i waszym rodzinom”. Od tamtej pory dzwon-pielgrzym towarzyszył różnym uroczystościom na terenie całego kraju.

Symbolika ważącego tonę dzwonu koncentruje się wokół tematu życia poczętego. Dwaj cherubini strzegą dziecka nienarodzonego widocznego na USG. Widnieją tam także słowa z Księgi Jeremiasza: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię i poświęciłem”. Widoczne na dzwonie dwie tablice kamienne nawiązują do dziesięciu przykazań. Na pierwszej jest V przykazanie „Nie będziesz zabijał”, a na drugiej słowa Chrystusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem zmienić prawo”. Trzeci element zdobienia dzwonu to słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Każde dziecko poczęte jest pod sercem matki”. Jest jeszcze symbolika związana z kodami DNA – u góry kod DNA ojca, u dołu matki. (tn)


Przejdź do paska narzędzi