Abp Jędraszewski: Ze św. Janem Pawłem II radykalnie rozpoczął się proces oczyszczania się Kościoła

  • 0

Abp Jędraszewski: Ze św. Janem Pawłem II radykalnie rozpoczął się proces oczyszczania się Kościoła

Na szczycie poświęconym ochronie nieletnich w Watykanie biskupi przypominają, że od św. Jana Pawła II zaczął się proces oczyszczania się Kościoła.

„To rzymskie spotkanie wchodzi w wielki proces oczyszczania się Kościoła od wielkich nieszczęść, jakie zaistniały na skutek molestowania i krzywdzenia dzieci i młodzieży przez osoby, które są szczególnie odpowiedzialne za wychowanie młodych, i nie tylko młodych, oraz odpowiedzialne za to, aby innych prowadzić do Boga” – powiedział abp Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolita krakowski, który bierze udział w szczycie poświęconym ochronie nieletnich w Watykanie.

„Jest to kolejny etap, który zaczął się w sposób radykalny w latach 2001-2002, kiedy najpierw w 2001 roku św. Jan Paweł II Wielki ogłosił dokument motu proprio. Bardzo ważną rzeczą jest, aby zobaczyć czym jest ten dokument. Motu proprio to dokument, który powstał z własnej inicjatywy i woli Papieża. To Jan Paweł II chciał, aby na problem pedofilii w Kościele spojrzeć w sposób jednoznacznie potępiający zło, które zaistniało, a jednocześnie, aby znaleźć właściwe drogi rozwiązywania tego problemu” – zauważył zastępca przewodniczącego Episkopatu.

Hierarcha zaznaczył, że Motu proprio Jana Pawła II znalazło swoje przełożenie w działalności Benedykta XVI i w tym co czyni obecnie Ojciec Święty Franciszek. „Jest to pewna linia postępowania, pogłębiania poczucia odpowiedzialności całego Kościoła za to co się działo i co się niestety jeszcze dzieje, procesu, który zaczął się od Jana Pawła II. I stąd te lata 2001 i 2002 wracają jako pewna radykalna cezura czasowa, a wymieniając te lata, wspominając to co one znaczyły dla dziejów najnowszych Kościoła, w odniesieniu do tego problemu, wskazuje się na kluczową rolę jaką odegrał w procesie oczyszczania się Kościoła św. Jan Paweł II, nasz wielki Rodak” – stwierdził metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski zwrócił również uwagę na wystąpienie pani Lindy Ghisoni,  podsekretarz Dykasterii ds. Rodziny, Świeckich i Życia, która w piątek 22 lutego wygłosiła relację nt. wspólnoty Kościoła odpowiedzialnej za to wszystko co się w Kościele dzieje. „Jej wrażliwość, jej sposób patrzenia na te sprawy, sprawiło, że nieoczekiwane o głos poprosił Ojciec Święty Franciszek i chciał podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że wypowiedź pani Ghisoni jest w jakiejś mierze odzwierciedleniem pewnego odcinka – że tak można powiedzieć – prawdy o Kościele, tajemnicy Kościoła, który jest także matką” – dodał hierarcha.

„Wrażliwość kobieca, geniusz kobiecy, który podkreśla Ojciec Święty Franciszek, nawiązując zresztą do sformułowań Jana Pawła II z jego listu do kobiet, objawił się właśnie poprzez szczególną wrażliwość objawiającą się w wypowiedzi pani Ghisoni na temat wspólnoty Kościoła, który jest odpowiedzialny za to wszystko co się dzieje, który jest odpowiedzialny na wszystkich płaszczyznach tego czym jest Kościół, a więc jako Kościół hierarchiczny, zatem nie tylko chodzi o pasterzy czy duchownych, ale także o świeckich. I w tym także gdy chodzi o kobiety mające swoistą wrażliwość w patrzeniu na trudne sprawy dokonujące się w ramach życia małżeńskiego, rodzinnego, ale także gdy chodzi o krzywdy spotykające ich dzieci” – zauważył abp Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Więcej osób w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.


Od 17 maja 2020 r. liczba uczestników w okresie epidemii (według nowych przepisów rządowych) na Mszy św. w naszym kościele wynosi 46 osób wewnątrz kościoła.
Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie