31. rocznica śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka

  • 0

31. rocznica śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka

Category : Komunikaty Kurii

„Gromadzi nas dzisiaj wspomnienie narodzin dla nieba Sługi Bożego Jacka Krawczyka. Modlimy się o jego rychłą beatyfikację, ale także o Boże błogosławieństwo na czas procesu, który jest wielkim, zbiorowym wysiłkiem. Modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy aktywnie angażują się w trwający od 25 marca 2022 r. proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym” – mówił bp Jan Wątroba w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce. 1 czerwca 2022 r. obchodzono 31. rocznicę śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka.

Z okazji 31. rocznicy śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka, 1 czerwca 2022 r. odprawiono Mszę św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce, której przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowali: o. Andrzej Derdziuk OFMCap, ks. Przemysław Dudek, ks. Kazimierz Gawełda, ks. Mariusz Matuszewski, ks. Paweł Matuszewski, ks. Mateusz Rachwalski i ks. Edward Wnęk.

Na początku Mszy św. bp Jan Wątroba powiedział: „Gromadzi nas dzisiaj wspomnienie narodzin dla nieba Sługi Bożego Jacka Krawczyka. Modlimy się o jego rychłą beatyfikację, ale także o Boże błogosławieństwo na czas procesu, który jest wielkim, zbiorowym wysiłkiem. Modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy aktywnie angażują się w trwający od 25 marca 2022 r. proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym”.

Homilię wygłosił o. Andrzej Derdziuk OFMCap, który od wielu lat propaguje postać Jacka Krawczyka, szczególnie w środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zwracając uwagę na potrzebę czerpania przykładu ze świętych i błogosławionych powiedział: „Święci są nam po to potrzebni, aby nas umacniali w wierze. Tym co dzisiaj nas łączy z Chrystusem, co pozwala nam godnie przeżyć życie w głębokim przekonaniu, że można przenieść miłość, że można pokonać trudności jest wiara w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Głoszenie tej wiary jest zadaniem Kościoła”.

„Zwyczajny chłopak, który chciał być szczęśliwy na tej ziemi, który rozwijał swoje zainteresowania i talenty, który cieszył się więzami rodzinnymi i jednocześnie miał wrażliwe serce na potrzeby drugiego człowieka. Ale już w szkole średniej, ten młody chłopak, w wypracowaniach, które pisał z religii podkreślał, że wiara polega na wierzeniu w prawdy podawane przez Kościół, a przedmiotem wiary, jak uważał, jest sam Bóg i Jego Słowo” – mówił kaznodzieja o Jacku Krawczyku.

Przywołując liczne zapiski Sługi Bożego, o. Derdziuk mówił o wierze w życiu Jacka Krawczyka: „Dla Jacka wiara była sposobem życia, patrzenia na świat i szukania pomocy. Dlatego troszczył się o nią i pisał: Lecz pamiętajmy, módlmy się o wiarę i o siłę wytrwania w niej. Niech nasza wiara będzie podobna do tej z Częstochowy, atakowanej przez Szwedów. Umacniajmy swą wiarę , wielbijmy Boga Ojca przez życie z Jezusem Chrystusem, wzywajmy Ducha Świętego, by w tej pielgrzymce oświecił nas. Prośmy Matkę Najświętszą o wstawiennictwo, a świętych o modlitwę. (…) Jacek chciał być apostołem wiary. Mówił o tym w takich słowach: Dzisiejsze życie zmusza nas do dawania ciągłego świadectwa o Chrystusie, do ciągłego budowania życia i jego sensu. A budować musimy na jedynym i sensownym fundamencie, którym jest Chrystus. Jeżeli oprzemy się na Chrystusie, to sens życia, jakiekolwiek by nie było, będzie zawsze jaśnieć przed nami. Musimy być silni, silni wiarą. Musimy oprzeć się na znaku, któremu sprzeciwiać się będą. Musimy być świadkami Chrystusa„.

Na zakończenie Eucharystii ks. Kazimierz Gawełda, proboszcz parafii w Palikówce, podziękował Biskupowi Rzeszowskiemu i wszystkim zebranym w świątyni za udział w obchodach 31. rocznicy śmierci parafianina, Sługi Bożego Jacka Krawczyka.

Całość homilii wygłoszonej przez o. Andrzeja Derdziuka OFMCap:

Ks. Jakub Nagi

Ks. Jakub Nagi


Papieska intencja na lipiec 2022

Za osoby starsze

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Przejdź do paska narzędzi