Monthly Archives: Wrzesień 2017

  • 0

  • 0

  • 2

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 4

  • 0

  • 0

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2019 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty. Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie