Monthly Archives: Lipiec 2016

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

Święto Niepodległości w Strażowie

Informacje na dziś

Papieska intencja na grudzień 2017 brzmi: Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń..

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie