11 listopada. Obchody Święta Niepodległości w Strażowie

  • 0

11 listopada. Obchody Święta Niepodległości w Strażowie

W dniu 11 listopada 2016 r. w sołectwie Strażów obchodziliśmy 98 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Jak co roku na uroczystej Mszy świętej w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski i Św. Antoniego z Padwy w Strażowie oraz  przed pomnikiem “Grunwald” w Strażowie mieszkańcy zebrali się, by uczcić Święto Niepodległości. Uroczystościom towarzyszyła orkiestra dętą z OSP w Husowie

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście, wśród nich byli Wójt Gminy Krasne, Przewodniczący Rady Gminy Krasne oraz delegacje: Radna Powiatu Rzeszowskiego, Sołtys sołectwa Strażów wraz z Radą Sołecką, Przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalne „STRAŻOWIANIE”, Dyrektor ZS w Strażowie wraz z uczniami i po raz pierwszy z Pocztem Sztandarowym ZS w Strażowie oraz przedstawiciele OSP w Strażowie z Pocztem Sztandarowym.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej o godz. 9:00 w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski i Św. Antoniego z Padwy w Strażowie celebrowanej przez ks. Proboszcza Edwarda Wnęk i ks. Tadeusza Chmiel.

Po części religijnej uroczystości mieszkańcy Strażowa i zaproszeni goście w uroczystym korowodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą z OSP w Husowie udali się pod pomnik “Grunwald” w Strażowie. Tam uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym Pan Grzegorz Rejman odczytał nazwiska poległych w obronie Polski oraz przybliżył historię dążenia naszego kraju do odzyskania niepodległości. Następnie Wójt Gminy Krasne w krótkim przemówieniu odniósł się do obchodów Święta Niepodległości.

W dalszej kolejności delegacje: Przedstawicieli Urzędu Gminy Krasne, Radna Powiatu Rzeszowskiego,  Dyrektor wraz z uczniami ZS w Strażowie,  Sołtys wraz z Radą Sołecką Strażów, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne „STRAŻOWIANIE”, OSP w Strażowie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, oddając hołd walczącym za Ojczyznę.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśń „Boże, coś Polskę” oraz krótkim zaprezentowaniem pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej OSP z Husowa – “Wojenko, Wojenko”, “Przybyli ułani pod okienko”, “Legiony to żołnierska nuta”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Obchodach Święta Niepodległości w Strażowie

« z 3 »

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do paska narzędzi