11 listopada – Obchody Święta Niepodległości w Parafii Strażów [FOTO, WIDEO]

  • 0

11 listopada – Obchody Święta Niepodległości w Parafii Strażów [FOTO, WIDEO]

W dniu 11 listopada 2017 r. w Strażowie obchodziliśmy 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Jak co roku przed pomnikiem “Grunwald” w Strażowie mieszkańcy zebrali się, by uczcić  Narodowe Święto Niepodległości.

W Strażowie oficjalne świętowanie rozpoczęło się o godz. 9:00 od patriotycznego spektaklu słowno-muzyczny pt. “O tej co nie zginęła” zaprezentowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Strażowie w kościele parafialnym w Strażowie.

O godz. 9:30 odprawiono uroczystą Mszę świętą w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski i Św. Antoniego z Padwy w Strażowie celebrowanej przez Proboszcza ks. Kanonika Edwarda Wnęka i ks. Tadeusza Chmiel, ks. Marek.

 

Po części religijnej uroczystości mieszkańcy Strażowa i delegacje w uroczystym przemarszu prowadzonym przez gminną orkiestrę dętą udali się pod pomnik “Grunwald” w Strażowie. Tam uroczystości rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu – „Mazurka Dąbrowskiego” przy akompaniamencie orkiestry, po czym odczytano nazwiska poległych w obronie Polski oraz przybliżono historię dążenia naszego kraju do odzyskania niepodległości. Następnie Wójt Gminy w krótkim przemówieniu odniósł się do obchodów Święta Niepodległości.

W dalszej kolejności delegacje przedstawicieli: Urzędu Gminy Krasne, Radna Powiatu Rzeszowskiego,  Dyrektor wraz z uczniami ZS w Strażowie,  Sołtys wraz z Radą Sołecką Strażów, OSP w Strażowie, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne „STRAŻOWIANIE”, złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, oddając hołd walczącym za Ojczyznę.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśń „Boże, coś Polskę” oraz krótkim zaprezentowaniem pieśni patriotycznej  wykonaniu gminnej orkiestry dętej.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Krasne, Przewodniczący Rady Gminy Krasne, Radna Powiatu Rzeszowskiego, Sołtys sołectwa Strażów wraz z Radą Sołecką, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne „STRAŻOWIANIE”, Dyrektor ZS w Strażowie wraz z uczniami i Pocztem Sztandarowym ZS w Strażowie a także przedstawiciele OSP w Strażowie z Pocztem Sztandarowym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Obchodach Święta Niepodległości w Strażowie

Portal Str@żow.pl

Zapraszamy na fotorelację z uroczystości

Obchody Święta Niepodległości w Strażowie


Liturgia Dnia

Papieska Intencja Apostolstwa na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Przejdź do paska narzędzi